На хадж и обратно в реалността

Видях те, мила моя Кааба!… Видях те и те взех със себе си… Държа те пред мен и вече не знам… Не знам какво бих могла да кажа… Какво бих могла да напиша…

Untitledhh

 

Advertisements

Мисъл

Разговаряйте с Аллах преди да ви бъде възбранено: „Ще рече:“Бъдете там презрени и не говорете с Мен!“ (23:108)

„Ти знаеш какво има в душата ми, но аз не зная какво има в Твоята душа. Ти си Всезнаещия неведомите неща.“ (5:116) –  думи на Иса, мир нему

Мисъл

Всичко, което е изброимо, ще свърши много бързо при Аллах: 5 молитви, 1 месец говеене, няколко зекята, няколко милостини… При Аллах ще натежи онова, което не се изброява и измерва; което не се показва и изказва; онова, което е залегнало в сърцата.

Тъгуваме, че никой не ни е видял с най-хубавите ни дрехи, и публикуваме снимка в интернет, за да излекуваме егото си. Но не тъгуваме, че днес не сме зарадвали душата да изрича на глас сура от Корана. Тъгуваме, че днес определен човек не ни е видял и не ни е заговорил. Но не се трогваме от това, че Аллах ни вижда и чува постоянно, а ние нито Му говорим, нито Го прославяме.

Велика награда от Аллах е да носиш добър характер.

Търпението ме научи да се усмихвам.

Виждам себе си, когато затворя очи. Отворя ли очите си, виждам Аллах.

Благодаря Ти, о, Аллах, че ме научи да докосвам розата, но да се пазя от бодлите.

Мисъл

Човек не спира да греши, а Аллах е създал ангели на небесата, които непрестанно молят опрощение за онези, които са на земята. Субханаллах!

Чуя ли призива за молитва, светът отново става прекрасен. Коя друга религия ви приканва с толкова прочувствени думи: „Елате на молитва! Елате на спасение!“

За да си справедлив е нужно и да си смел, но не всеки, който смел, е справедлив.

И когато някой ви клевети, проявете търпение и си спомнете за живота на Мариам, Аллах да е доволен от нея! Хората са я хулели и обиждали, а в утробата й е биело сърцето на Иса, Алейхи селям!

Мисъл

О, Аллах, отреди ни дори и само 1 минута от Нощта на могъществото! Амин!

Можем ли да си представим какво се е случило в скромното сърце на Мухаммад, Саллаллаху алейхи уе селлем, когато е узнал кой е неговият Господ; когато е узнал за величието на неговия Господ и че той е Неговият последен и най-въздигнат пратеник! А когато погледът на Мухаммад, Саллаллаху алейхи уе селлем, е срещнал погледа на Джибриил? Субханаллах! …

Сърцето на вярващия раб е необятно колкото небесните простори. Неизмеримо е пространството, където звучи Най-прекрасното Слово на Аллах!

Освободи се от мисълта за неприета молитва. Аллах е Всемилостивият! Искай от Него онова, което Той обича да дарява! И ще го получиш!

Тези светове не ни принадлежат, създадени са в чест на Мухаммад, Саллаллаху алейхи уе селлем, но той не е поискал нищо от тях. Устремил се е единствено към Аллах!

Мисъл

Ако сме достойни за Нощта на могъществото, то ще я открием.

Духът на Аллах в нас е това, което ни поддържа живи. Нищо освен Аллах не е живо!

Далеч по-важно за нас е да узнаем и осъзнаем това, което се е случило в миналото, отколкото това, което ще се случи за в бъдеще.

Нима заменяш Бог с едно нищожно, страхливо и подло его, което всеки път те предава и унизява? Но дори и такъв – мръсен и подгизнал, Бог пак ще те извиси до Своите небеса. Остави настрана злото в себе си.

Медина

Под която и да е сянка в Медина,
да можех сега да поседна…

Под която и да е сянка в Медина,
дори и на най-жаркото място,

да можех сега да поседна,
да можех сега да се помоля…

Да можех сега да сънувам
как ме посрещаш, Медина!